Livada de nuci altoiti cu fonduri europene?

V-ati gandit sa infiintati o livada de nuci altoiti cu fonduri europene? Va prezentam o serie de aspecte care trebuiesc considerate inainte de a lua acesta decizie.

Pentru clientii care își doresc să înființeze o livadă de nuci, perioada următoare va aduce o oportunitate de finanțare prin fonduri europene a acestei afaceri. Astfel, prin programul de reconversie pomicolă 2014-2020 se pot obține finanțări și pentru exploatațiile de nuc. Vor primi mai ușor finanțare fermele mici, care includ în proiect și realizarea unei pepinierte proprii și comercializarea directă a recoltei, după prelucrare. Un alt avantaj îl vor avea asciațiile de producători, noul PNDR urmărind și creșterea nivelului de asociere în agricultura românescă. Autoritățile estimează că fondurile alocate vor depăși 200 de milioane de euro pentru tot programul, așa că toți cei care vor fi pregătiți să acceseze banii europeni în primele sesiuni, vor avea cea mai mare șansă să primească finanțare.

Tot mai mulți fermieri care au vrut să acceseze fonduri europene se plâng de condițiile absurde din Ghidul Solicitantului, cel care le dictează practic cum să facă un proiect pentru a accesa fonduri europene. Efectiv după luni bune în care posibilul beneficiar depune eforturi, financiare dar și fizice, pentru a întocmi un proiect se trezește la final că acesta ori este respins din motive uneori absurde, ori banii alocați pentru cheltuielile eligibile nu sunt corelați cu realitatea.

Pentru Eugen Borugă din Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, „aventura„ AFIR a început anul trecut când a decis să își îndeplinească visul de o viață și anume înființarea unei livezi ecologice de aluni și nuci. De meserie arhitect, Eugen Borugă a studiat minuțios piața și tot ce ține de pomicultură efectiv. A trecut la întocmirea proiectului pentru accesarea de bani europeni, pentru care a sacrificat luni bune de nopți nedormite, drumuri la AFIR dar și resurse financiare proprii foarte importante. „Pentru acest proiect de 333.000 de euro am făcut foarte multe eforturi pornind de la deschiderea unei firme speciale pentru proiect, adică a trebuit să transfer pământul de pe persoană fizică pe Inteprindere Individuală. Toate costurile pentru pregătirea dosarului au sărit de 15.000 de lei, bani pe care i-am scos din buzunar, „ne-a declarat mehedințeanul.

Sumele prevăzute de AFIR, necorelațe cu realitatea

După ce a depus dosarul, Eugen Borugă a fost contactat de către un inspector AFIR care l-a informat că nu toate cheltuielile trecute în proiect sunt eligibile dar nici toate sumele prevăzute pentru înființarea livezii nu erau corelate cu piața.

Concret, conform Ghidului solicitantului din anul 2015, pentru sM4.1a -Valori costuri standard și contribuție în natură 4.1.a aferentă Anexei 6, Cultura pomilor fructiferi, se regăsesc specificări privind fertilizarea și dezinfectarea solului (lucrare completă), material săditor pentru plantat și plantat pomi (lucrare completă). Cea din urmă i-a creat probleme viitorului pomicultor, pentru că, spune el, AFIR alocă din finanțări europene doar 1,05 euro pentru lucrările complete de plantare ceea ce este de circa 5-6 ori mai puțin decât valoarea reală.

„Prețul este foarte mic și cu siguranță nu este întocmit pe un fond realist care să aibă legătură cu piața. Numai pentru executarea gropilor de plantare efortul financiar, estimat pe baza normelor de muncă, este de circa 3-4 ori mai mare decât costurile pentru operațiunea “plantat pomi (lucrare completă)”, ne-a mai explicat Eugen Borugă.

În urma evaluării costurilor pentru operațiunile de plantare a unei livezi de pomi fructiferi cu o suprafață de aproximativ 6,65 ha, un număr de 790 nuci și 3485 aluni rezultă un cost de plantare fără TVA de cca. 27.500 euro (4.120 euro/ha) ce acoperă lucrările mecanice și manopera (fără costul puieților).

Conform tabelului IV.1 din Anexa 1 la Cererea de finanțare, calculul automat pentru determinarea cheltuielilor eligibile prezintă o valoare fără TVA de cca. 4.840 euro (725 euro/ha), care reprezintă doar 17,6% din costul real de plantare. ”În urma analizării costurilor de pe piață, valoarea prevăzuta de costurile standard pentru puieți este aproape de cea relevată de noi. Deci doar la plantarea puieților avem o mare problemă. De asemenea, costurile estimate de noi pentru pregătirea terenului (fertilizare, dezinfectare sol) sunt apropiate de valorile prevăzute ca și cost standard”, ne-a mai explicat mehedințeanul.

A fost nevoit să își retragă proiectul

Eugen Borugă spune că a fost nevoit să își retragă momentan proiectul pentru că nu dispune de diferența de bani care ar fi cheltuiți cu plantarea pomilor, sumă ce ar trebui acoperită din veniturile proprii. ”Practic acum aștept să văd cum v-a fi modificat sau simplificat Ghidul pentru a putea efectiv pus în practică în mod corect dar mai ales realist. Chiar dacă ei vorbesc de o simplificare a Ghidului nu cred că aici este problema pentru că, în cazul meu, mai simplu decât lucrare completă nu te poți exprima dar valorile care sunt trecute pentru aceste cheltuieli trebuie să fie corelate cu realitatea”, mai spune viitorul pomicultor.

El spune că cei care au accesat totuși măsura fie și-au asumat restul de bani care trebuiau achitați din buzunar, fie nu au știut exact la ce se înhamă și au fost mulțimiți că primesc totuși un ajutor financiar chiar dacă el nu acoperea în totalitate costurile.

”Actualele condiții sunt nefavorabile atragerii fondurilor europene”

O altă problemă pe care Eugen Borugă o consideră de luat în seamă de AFIR este investiția în instalații de protecție a perimetrului. Mai exact, amplasarea unor camere de vederi care să păzească practic livada. ”Nu este un moft pentru că atunci când faci o investiție de peste 300.000 de euro în mijlocul pustietății trebuie să îți iei anumite măsuri de protecție, pe lângă cele de bază cum ar fi un gard. Instalațiile care asigură protecția obiectivelor (camere cu circuit închis, sisteme de alarmare, senzori) sunt dotări comune care pot oferi un mare avantaj în menținerea unui grad necesar de siguranță al investiției. În măsura în care ele protejează un perimetru care este o exploatație agricolă, ele pot fi încadrate în categoria investițiilor în instalații ale fermei, putând fi transcrise atât în lista cu standarde de cost (sisteme de protecție a culturilor și bunurilor) cât și în categoria cheltuililor eligibile din Ghidul solicitantului”, mai este de părere bărbatul.

El adaugă că actualele condiții sunt nefavorabile atragerii fondurilor europene, ele fiind deosebit de neadaptate solicitărilor, chiar și intreprinzătorilor cu venituri peste medie.

Articol relatat de portalul Agrointel.

Ce investiții se pot realiza?

Reconversia/ Înființarea plantațiilor existente – doar material fructifer din categoria biologică certificate (certificat albastru)
Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer – materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat.
Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile. Acest tip de investiții nu trebuie să fie investiția majoritară (<50% din total proiect) iar materia primă procesată trebuie să provina 100% din ferma proprie. Achiziţionarea de maşini/utilaje şi echipamente noi Achiziționarea de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte (Autocisterne, Autoizoterme si Rulote și autorulote alimentare Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului); Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației); Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare; Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare); Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci Despre investiții Investițiile propuse prin proiect trebuie să respecte: limitele de preţuri din baza de date a AFIR; valorile costurilor standard şi pentru contribuţia în natură, potrivit Anexei 7 Cine este eligibil prin această submăsură? Beneficiarii eligibili trebuie să fie organizați în una din următoarele forme de funcționare: Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv – SNC, Societate în comandită simplă – SCS, Societate pe acţiuni – SA, Societate în comandită pe acţiuni – SCA, Societate cu răspundere limitată – SRL, Societate comercială cu capital privat, Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Cooperativă agricolă, Grup de producatori. Sunt restricții legate de locul de înființare a plantației? Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative prezente în Anexa din Cadrul Național de Implementare, aferentă STP (Anexa 7 a Ghidului Solicitantului pentru submăsura 4.1a care se poate descărca de pe www.apdrp.ro, investitii prin PNDR/programul pomicol/submasura 4.1a) și trebuie să respecte zonarea speciilor din anexa menționată anterior, exceptând pepinierele și cultura de căpșuni în sere şi solarii. În baza indicatorilor prezentați Anexei 7 trebuie calculată nota de favorabilitate naturală și nota de favorabilitate potențată pentru a stabili eligibilitatea investiției. Plantația poate avea orice dimensiune? Dimensiunile minime înființate/replantate prin proiect trebuie să fie echivalenta cu minim: 7000 euro SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate); 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha); 3000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie să fie ocupată de o singura specie. Condiții minimale In același timp, exploatațiile agricole trebuie să respecte următoarele condiții minimale: În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare* plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO; În cazul investiţiilor care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO; În cazul investiţiilor ce presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, dimensiunea minimă a suprafețelor ocupate de pepiniere deținute în proprietate sau folosință trebuie să fie de minimum 8000 euro SO. *În cazul înființării de plantații, se va considera dimensiunea fermei după finalizarea implementării proiectului. Cum se selectează proiectele? Principiile care stau la baza selecției proiectelor sunt următoarele: Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor şi cooperativele din sectorul pomicol) – max 20 puncte Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires) – max. 10 puncte Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în spaţii protejate) – max. 15 puncte Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: producţie-condiționare – depozitare- procesare – comercializare) – max. 15 puncte Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului) – max. 5 puncte Principiul vârstei (tinerii sub 40 ani) – 5 puncte Principiul reconversiei (investiţii care presupun reconversie) – max. 10 puncte Principiul proprietății (exploatațiile agricole care dețin în proprietate plantațiile pomicole supuse reconversiei și/ terenul pe care se face înființarea de plantații pomicole) – max. 10 puncte Principiul dimensiunii (ferme mici) – 5 puncte Principiul economisirii apei, pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care țintesc economii mai mari de apă – 5 puncte Care este rata de ajutor nerambursabil? Rata ajutorul nerambursabil variază este de 50% dar poate ajunge la 90% dacă se respectă următorii indicatori: investiții realizate de tineri fermieri (minimum 8 clase plus calificare și care s-au stabilit pentru prima data într-o exploatație agricolă ca șefi ai respectivei exploatații în ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin) proiecte integrate care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4 investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologica) investiții realizate în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice Care este valoarea maximă a unui proiect? In funcție de dimensiunea fermei (fermă mica, mijlocie sau mare) și a investițiilor propuse (achiziții simple, producție, procesare și comercializare) valoarea maximă variază între 100.000 euro și 1.050.000 euro. Programul Pomicol, ca și program de finanțare cu alocare individuală este una din noutăţile pozitive ale noului PNDR dovedind astfel că aceste tipuri de investiții au devenit prioritare. Articol preluat de la romcom.ro