HOTĂRÂRE Nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003

NuciAltoiti Leave a Comment

HOTĂRÂRE Nr. 156 din 12 februarie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003 EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 149 din 19 februarie 2004 În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 50 din Legea pomiculturii nr. 348/2003, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. ARTICOL UNIC Se aprobă Normele metodologice de …